Sách Kiểm soát nội bộ


Ngày đăng: Ngày 20 tháng 4 lúc 8:27
File download: Icon gioi-thieu-sach-cua-bm-28-03-2012.doc

Tên sách: Kiểm soát nội bộ

 

Tóm tắt:

Mọi tổ chức đều mong muốn hoạt động của đơn vị mình hữu hiệu và hiệu quả, báo cáo tài chính đáng tin cậy, tuân thủ pháp luật và các quy định. Tuy nhiên, luôn tiềm ẩn rủi ro là có những yếu kém hoặc sai phạm do các nhà quản lý, đội ngũ nhân viên hay bên thứ ba thực hiện gây ra thiệt hại hay giảm hiệu quả hoạt động của tổ chức. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ là một trong những biện pháp rất quan trọng vì chúng giúp ngăn ngừa, phát hiện các sai phạm và yếu kém, giảm thiểu tổn thất, nâng cao hiệu quả nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu. Kiểm soát nội bộ cũng là một nội dung quan tâm của các kiểm toán viên khi thực hiện kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính hay kiểm toán tuân thủ.

Chính vì thế, môn học Kiểm soát nội bộ được đưa vào giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán của trường Đại học Kinh Tế TP.HCM kể từ năm 2010.

Nhằm giúp cho sinh viên có điều kiện nghiên cứu về kiểm soát nội bộ, sách trình bày về các nội dung cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ theo khuôn mẫu của COSO, các loại gian lận và biện pháp phòng ngừa, cũng như kiểm soát nội bộ với một số chu trình nghiệp vụ hay tài sản chủ yếu. Ngoài ra, sách còn giới thiệu các câu hỏi ôn tập và bài tập nhằm giúp người đọc có thể hệ thống hóa kiến thức của mình. Ngoài ra, cuối mỗi chương, sách còn trình bày bảng câu hỏi tập trung vào các nhân tố chủ chốt liên quan đến kiểm soát nội bộ giúp cho việc đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Mặc dù sách được biên soạn để làm tài liệu học tập cho sinh viên chuyên ngành Kiểm toán, nhưng sách cũng hướng đến việc đáp ứng được yêu cầu tìm hiểu của sinh viên các chuyên ngành khác, cũng như yêu cầu nghiên cứu của các kế toán trưởng, kiểm toán viên và các nhà quản trị… những người luôn quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu và hiệu quả.

Nội dung của sách bao gồm các chương:

Chương I    – Tổng quan về kiểm soát nội bộ

Chương II   – Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận

Chương III  – Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO

Chương IV  – Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền

Chương V  – Kiểm soát chu trình bán hàng – thu tiền

Chương VI  – Kiểm soát chu trình tiền lương

Chương VII – Kiểm soát tiền

Chương VIII – Kiểm soát tài sản cố định hữu hình

Các tác giả

Sách được Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, trường Đại học Kinh Tế TP.HCM tổ chức biên soạn. Các tác giả bao gồm: PGS.TS Trần Thị Giang Tân (chủ biên), PGS.TS Vũ Hữu Đức, ThS. Võ Anh Dũng, ThS. Mai Đức Nghĩa, ThS. Phạm Thị Ngọc Bích, ThS. Dương Minh Châu và ThS. Phí Thị Thu Hiền.

Nhà xuất bản

Sách được xuất bản tại Nhà xuất bản Phương Đông, năm 2012, và có thể mua tại nhà sách Kinh Tế Tuấn Minh, 23 Đào Duy Từ, Quận 10, TP.HCM.