Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2014

- Thông báo của nhà trường về việc nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2014

Tin mới

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp giữa Ban chủ nhiệm khoa và Nghiên cứu sinh khoa Kế toán - Kiểm toán

Thông báo đến các nghiên cứu sinh khoa Kế toán - Kiểm toán
Thư mời tham dự Hội thảo khoa học "Kế toán quản trị trong môi trường kinh doanh hiện nay"

- Hội thảo khoa học cấp khoa do bộ môn Kế toán quản trị chủ trì
Thông báo về việc góp ý đề cương cho học viên cao học khoá 22 và khoá 21 chưa được góp ý đề cương chi tiết

- Thông báo từ Ban chủ nhiệm khoa Kế toán - Kiểm toán đến toàn thể học viên cao học khoá 22 và khoá 21
Thư mời tham dự vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán năm 2014

- Thư mời gửi đến quý thầy cô trong khoa Kế toán - Kiểm toán,các bạn sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán và trong toàn trường
Thư mời tham dự lễ trao học bổng McMasters

- Thư mời gửi đến quý thầy cô trong khoa Kế toán - Kiểm toán,các bạn sinh viên khoa Kế toán - Kiểm toán và trong toàn trường
Thư ngỏ về việc tổ chức buổi đón tiếp và sinh hoạt với sinh viên chuyên ngành Kiểm toán

- Thông tin từ bộ môn Kiểm toán, khoa Kế toán - Kiểm toán

Ảnh hoạt động