Thư mời tham dự buổi đón tiếp các sinh viên K39 và K40 chuyên ngành Kiểm Toán

Thư mời các bạn sinh viên chuyên ngành Kiểm toán và các sinh viên khác có quan tâm đến tham dự

Tin mới

Danh sách nhận học bổng McMasters 2014

- Học bổng MacMasters 2014 dành cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của khoa Kế toán - Kiểm toán do công ty McMasters tại trợ
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa 37 Đại học chính quy (cập nhật giờ gặp sinh viên của cô Minh, thầy Dương, thầy Lộng)

- Thông tin dành cho các bạn sinh viên khoá 37 Đại học chính quy khoa Kế toán - Kiểm toán
Danh sách giảng viên hướng dẫn khóa 18 LTĐH và khoá 15 VB2

- Thông tin dành cho sinh viên K18 Liên thông đại học đăng ký thực tập đợt 1 năm 2015 và sinh viên khoá 15 văn bằng 2 đăng ký thực tập đợt 2 năm 2015
Danh sách và thời gian phỏng vấn vòng 2 học bổng McMasters năm 2014

- Thông tin dành cho các bạn sinh viên khoa KTKT đã nộp hồ sơ xin học bổng McMasters năm 2014
Thông báo về lịch học môn Chuyên đề ngoại khoá khoá 37 ĐHCQ

- Thông báo từ khoá KTKT dành cho các bạn sinh viên khoá 37 Đại học chính quy
Thư mời hội thảo bộ môn Kế toán công và Nguyên lý kế toán

- Hội thảo khoa học do bộ môn Kế toán công và Nguyên lý kế toán chủ trì

Ảnh hoạt động